تور های قشم

تور قشم

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
هتل 3ستاره پرشین گلف
هتل4ستاره ارم
2/340/000
2/490/000
رفت پنجشنبه 27اباندو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
هتل 3ستاره پرشین گلف
هتل4ستاره ارم
2/315/000
2/465/000
رفت جمعه 28اباندو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
هتل 3ستاره پرشین گلف
هتل4ستاره هانی
2/105/000
2/495/000
رفت شنبه29اباندو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
هتل 3ستاره پرشین گلف
هتل4ستاره هانی
2/380/000
2/770/000
رفت1شنبه 30اباندو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
هتل 4ستاره هاتی 1/815/000
1/790/000
1/810/000
1/840/000
1/740/000
دو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
هتل 4 ستاره هانی 1/885/000
1/710/000
1/835/000
1/760/000
1/930/000
دو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
دو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
دو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما
دو شب و سه روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهیرفت و برگشت هواپیما

رزرو در هتل های دیگر نیز صورت میگیرد.

تلفن های دفتر :
از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۸:۰۰ عصر به غیر ایام تعطیل
خط ویژه
۰۲۱۷۷۸۰۲۵۶۵
۰۹۱۰۳۱۸۵۳۶۵
۰۹۱۹۳۱۸۵۳۶۵

تورهای فوق در روز دوشنبه مورخ ۱۳مرداد ماه ثبت گردیده است با توجه به چارتر بودن پرواز‌ اگر رزرو در روزهای بعد انجام شود امکان کاهش یا افزایش نرخ را دارد.

آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری و زیارتی رحمان گشت پارسیان

آدرس کانال تلگرام:
@rahmani114

فهرست