تورهای هوایی کیش

آفر تور های هوایی کیش

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
هتل 5 ستاره بین المللی کیشاتاق 2تخته نفری
3/680/000 تومان
اتاق سه تخته 3/3230/000 تومان
رفت 3 بهمن ماه2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللی کیشاتاق 2تخته نفری
4/600/000 تومان
اتاق سه تخته 4/035/000تومان
رفت 4 بهمن ماه2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللی کیشاتاق 2تخته نفری
5/400/000 تومان
اتاق سه تخته 4/670/000تومان
رفت 5 بهمن ماه2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللی کیشاتاق 2تخته نفری
5/300/000 تومان
اتاق 4/700/000تومان
رفت 6 بهمن ماه2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره امیرکبیراتاق 2 تخته
3/550/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 3/450/000 تومان
رفت 3 بهمن ماه2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره امیرکبیراتاق 2 تخته
4/400/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 4/250/000 تومان
رفت 4 بهمن2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره امیرکبیراتاق2 تخته
5/100/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 4/750/000 تومان
رفت 5 بهمن2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره امیرکبیراتاق2 تخته
5/030/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 4/570/000 تومان
رفت 6 بهمن2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی

تلفن های دفتر :
از ساعت ۰۸:۳۰ صبح تا ۱۸:۳۰ عصر به غیر ایام تعطیل
۰۲۱۷۷۸۰۲۵۶۵
۰۹۱۰۳۱۸۵۳۶۵
۰۹۱۹۳۱۸۵۳۶۵

تورهای فوق در روز یکشنبه مورخ ۲ بهمن ثبت گردیده بعلت چارتری بودن پرواز امکان تغییر قیمت را دارد.

آدرس کانال تلگرام :
@rahmani114

آدرس سایت تمامی تورهای کانال
Www.rahmangasht.com

آژانس مسافرتی و گردشگری و زیارتی رحمان گشت پارسیان

لطفا پیامهای قبلی کانال را حتما بخوانید.

فهرست