تورهای هوایی کیش

آفر تور های هوایی کیش

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2تخته نفری 2/230/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/210/000 تومان
رفت جمعه19شهریور3 شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4ستاره آرامیس پلاساتاق2 تخته نفری 2/670/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/590/000تومان
رفت جمعه19شهریور3 شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق2 تخته نفری 2/300/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/280/000تومان
رفت شنبه20شهریور3 شب و 4روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4ستاره آرامیس پلاساتاق 2 تخته نفری 2/770/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/690/000 تومان
رفت شنبه 20شهریور3 شب و 4روز آژانسیصبحانه - استقبال فرودگاهي
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2تخته نفری 2/300/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/280/000تومان
رفت یک شنبه 21شهریور3شب و 4روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4ستاره آرامیس پلاساتاق 2 تخته نفری 2/750/000تومان
اتاق 3 تخته نفری2/670/000 تومان
رفت یک شنبه 21شهریور3 شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2تخته نفری2/300/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/280/000تومان
رفت دوشنبه22شهریور3شب و 4روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4ستاره آرامیس پلاساتاق 2 تخته نفری 2/880/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/790/000تومان
رفت دوشنبه22شهریور3شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره پانورامااتاق 2تخته نفری 2/530/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/450/000تومان
رفت چهارشنبه16شهریور3شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2 تخته نفری 1/940/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 1/930/000تومان
رفت پنجشنبه17شهریور3شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4ستاره آرامیس پلاساتاق 2تخته نفری 2/540/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/390/000 تومان
رفت پنجشنبه 17شهریور3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره پانورامااتاق 2 تخته نفری 2/500/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/420/000تومان
رفت پنجشنبه 17شهریور3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2 تخته 1/720/000تومان
اتاق 3تخته نفری 1/710/000 تومان
رفت جمعه 18شهریور3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل4ستاره آرامیس پلاساتاق 2 تخته نفری2/350/000تومان
اتاق 3تخته نفر 2/200/000 تومان
رفت جمعه 18شهریور3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره پانورامااتاق 2تخته نفری 2/300/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/200/000 تومان
رفت جمعه 18شهریور3شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی

تلفن های دفتر :
از ساعت ۰۸:۳۰ صبح تا ۱۸:۳۰ عصر به غیر ایام تعطیل
۰۲۱۷۷۸۰۲۵۶۵
۰۹۱۰۳۱۸۵۳۶۵
۰۹۱۹۳۱۸۵۳۶۵

تورهای فوق در روز پنجشنبه مورخ ۲۱شهریور ماه ثبت گردیده بعلت چارتری بودن پرواز امکان تغییر قیمت را دارد.

آدرس کانال تلگرام :
@rahmani114

آدرس سایت تمامی تورهای کانال
Www.rahmangasht.com

آژانس مسافرتی و گردشگری و زیارتی رحمان گشت پارسیان

لطفا پیامهای قبلی کانال را حتما بخوانید.

فهرست