تورهای هوایی کیش

آفر تور های هوایی کیش

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
هتل 3 ستاره هلیااتاق 2تخته نفری
2/100/000 تومان
اتاق 3 تخته 2/150/000تومان
رفت 11 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3 ستاره هلیااتاق 2تخته نفری
2/100/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/150/000 تومان
رفت 12 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3 ستاره هلیااتاق 2تخته نفری
2/200/000 تومان
اتاق 2/210/000 تومان
رفت 13 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3 ستاره هلیااتاق 2تخته نفری
2/200/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/250/000 تومان
رفت 14 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3 ستاره هلیااتاق 2تخته نفری
2/600/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/650/000 تومان
رفت 15 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3 ستاره هلیااتاق 2تخته نفری
2/700/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/720/000 تومان
رفت 16 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4 ستاره پارمیدااتاق 2تخته نفری
2/100/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/150/000 تومان
رفت 11 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4 ستاره پارمیدااتاق 2تخته نفری
2/100/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/150/000 تومان
رفت 12 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4 ستاره پارمیدااتاق 2تخته2/200/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/210/000 تومان
رفت 13 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4 ستاره پارمیدااتاق 2تخته نفری
2/200/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/250/000 تومان
رفت 14 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4 ستاره پارمیدااتاق 2تخته نفری
2/600/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/650/000 تومان
رفت 15 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 4 ستاره پارمیدااتاق 2تخته نفری
2/700/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/720/000 تومان
رفت 16 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللیاتاق 2تخته نفری
2/300/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/300/000 تومان
رفت 11 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللیاتاق 2تخته نفری
2/350/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/350/000 تومان
رفت 12 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللیاتاق 2تخته نفری
2/400/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/400/000 تومان
رفت 13 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللیاتاق 2تخته نفری
2/400/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/450/000 تومان
رفت 14 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللیاتاق 2تخته نفری
2/900/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/950/000 تومان
رفت 15 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5 ستاره بین المللیاتاق 2تخته نفری
3/150/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 3/250/000 تومان
رفت 16 تیر2 شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی

تلفن های دفتر :
از ساعت ۰۸:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ عصر به غیر ایام تعطیل
۰۲۱۷۷۸۰۲۵۶۵
۰۹۱۰۳۱۸۵۳۶۵
۰۹۱۹۳۱۸۵۳۶۵

تورهای فوق در روز یکشنبه مورخ ۸ تیر ماه ثبت گردیده بعلت چارتری بودن پرواز امکان تغییر قیمت را دارد.

آدرس کانال تلگرام :
@rahmani114

آدرس سایت تمامی تورهای کانال
Www.rahmangasht.com

آژانس مسافرتی و گردشگری و زیارتی رحمان گشت پارسیان

لطفا پیامهای قبلی کانال را حتما بخوانید.

فهرست