تورهای هوایی کیش

آفر تور های هوایی کیش

🏨 هتل💰 قیمت📆 تاریخ☀️ مدت🌟 درجه – خدمات✈️ پرواز
هتل 3ستاره رویان قایماتاق 2تخته نفری
2/420/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/220/000 تومان
رفت پنجشنبه 27ابان2شب و 3 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل4ستاره ارامیساتاق2 تخته نفری 2/715/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/475/000تومان
رفت پنجشنبه27ابان3 شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره پارمیساتاق2 تخته نفری 3/035/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/750/000تومان
رفت پنجشنبه27ابان3 شب و 4روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2 تخته نفری 2/435/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/245/000 تومان
رفت جمعه 28ابان3 شب و 4روز آژانسیصبحانه - استقبال فرودگاهي
هتل4ستاره ارامیساتاق 2تخته نفری 2/595/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/405/000تومان
رفت جمعه 28ابان3شب و 4روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره ارامیس پلاساتاق 2 تخته نفری 2/975/000تومان
اتاق 3 تخته نفری2/655/000 تومان
رفت جمعه 28ابان3 شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2تخته نفری2/455/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/255/000تومان
رفت شنبه 29ابان3شب و 4روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل4ستاره ارامیساتاق 2 تخته نفری 2/615/000 تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/425/000تومان
رفت شنبه 29ابان3شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره ارامیس پلاساتاق 2تخته نفری 2/995/000تومان
اتاق 3تخته نفری 2/675/000تومان
رفت شنبه 29ابان3شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره تعطیلاتاتاق 2 تخته نفری 2/455/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/250/000تومان
رفت دوشنبه26مهر3شب و 4 روز آژانسیصبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل4ستاره ارامیساتاق 2تخته نفری 2/590/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/400/000 تومان
رفت دوشنبه26مهر3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره ارامیس پلاساتاق 2 تخته نفری 2/970/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 2/650/000تومان
رفت دوشنبه26مهر3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 3ستاره گلدیساتاق 2 تخته000تومان
اتاق 3تخته نفر/000 تومان
3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل4ستاره پارمیدااتاق 2 تخته نفری000تومان
اتاق 3تخته نفری000 تومان
3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل 5ستاره پارمیساتاق 2تخته نفری 0/000تومان
اتاق 3 تخته نفری 00 تومان
3شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی
3 شب و 4 روز آژانسیبا صبحانه و استقبال فرودگاهی

تلفن های دفتر :
از ساعت ۰۸:۳۰ صبح تا ۱۸:۳۰ عصر به غیر ایام تعطیل
۰۲۱۷۷۸۰۲۵۶۵
۰۹۱۰۳۱۸۵۳۶۵
۰۹۱۹۳۱۸۵۳۶۵

تورهای فوق در روز پنجشنبه مورخ ۲۴ابان ماه ثبت گردیده بعلت چارتری بودن پرواز امکان تغییر قیمت را دارد.

آدرس کانال تلگرام :
@rahmani114

آدرس سایت تمامی تورهای کانال
Www.rahmangasht.com

آژانس مسافرتی و گردشگری و زیارتی رحمان گشت پارسیان

لطفا پیامهای قبلی کانال را حتما بخوانید.

فهرست